Referenties

Transitie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en Omgevingswet 

We bereiden de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam voor op de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Procesregie Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Voor de gemeente Amsterdam werken we in een multidisciplinair team aan de Omgevingsvisie Amsterdam 2050.
Onze focus ligt op het inrichten en voeren van het proces van totstandkoming (o.a. met de stadsdelen) en vaststelling van de visie in college en raad.

Verbeteren van de sturing en navigatie binnen gemeente Rotterdam

Wij werken aan het verbeteren van de sturing en navigatie binnen het cluster Stadsontwikkeling. Samen met in- en externe partners werken we aan een nieuw model/raamwerk voor de sturing. We doen dit in continue dialoog in de gehele organisatie en vanuit het overkoepelend programma organisatieontwikkeling.

Regie op organisatie ontwikkeltraject Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

In 2015 was het crisis bij de omgevingsdienst. Het vertrouwen in de leiding werd in het derde kwartaal opgezegd. Samen met medewerkers van de organisatie, de eigenaren en de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers maakten we een plan van aanpak om de regionale samenwerking op orde te krijgen. Het plan werd in het algemeen bestuur unaniem vastgesteld. Vanaf september 2015 voerden we regie op de uitvoering van dit grote organisatie ontwikkeltraject. In de eerste helft van 2017 droegen wij de verdere uitvoering over aan de nieuwe directeur en het nieuw ingestelde managementteam. De onderstaande vouwfolder geeft een indruk van de opgave en uitgevoerde werkzaamheden.

Vouwfolder ‘Huis op Orde’ 

Onderzoek en advies voor samenwerking SORBET gemeenten in Zeeland

          

Voor de gemeenten Tholen, Goes, Borsele, Reimerswaal, Kapelle en Noord-Beveland voerden we in 2014 onderzoek uit naar robuustheid voor samenwerking op het Omgevingsrecht.

Advies en ondersteuning bij vorming, oprichting en inrichting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

In de periode november 2012 tot medio 2013 adviseerden we over de vorming, de oprichting en de inrichting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. In die rol waren we sparringpartner voor de kwartiermaker, het dagelijks bestuur en nadien voor de ingestelde directie.

Regie op vorming en oprichting van een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie in Midden- en West-Brabant

                                                      

In de periode eind 2009 tot en met 12 december 2012 werkten we aan de vorming en oprichting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. We voerden in opdracht van de gemeentesecretaris van Bergen op Zoom, als gedelegeerd opdrachtgever van alle gemeenten en provincie, regie op de totstandkoming van de dienst. Na een strategische verkenning en businesscase volgde een bestuurlijke intentieverklaring en een regionaal opgesteld en gedragen bedrijfsplan. Uiteindelijk leidde dit alles tot de feitelijke oprichting van de dienst op 12 december 2012.

Onderzoek, ontwikkeling en implementatie van verbeteringen van de dienstverlening bij ‘ik wil (ver)bouwen’

In 2008 onderzochten we samen met medewerkers en klanten mogelijkheden tot verbetering van de dienstverlening bij ‘ik wil (ver)bouwen’. We ontwikkelden samen met medewerkers en externe vertegenwoordigers, waaronder een architectenbureau, een digitaal loket (evenpagina) en een zelftoets©. Beide instrumenten implementeerden we. De zelftoets© is een digitaal hulpmiddel in de vorm van een stappenplan, met geografische ontsluiting van toetsingsbronnen voor bouwinitiatieven. Nieuwsgierig geworden? Kijk op http://www.rotterdam.nl/bouwen voor meer informatie.

Interim management in combinatie met organisatie ontwikkeling

In de periode 2007 tot en met 2009 vulden we in de rol van interim manager verschillende managementfuncties bij de gemeente Roosendaal in. Samen met de organisatie organiseerden we ook een initiatieven commissie voor ruimtelijke initiatieven, waarin integrale afweging op ruimtelijke plannen tot stand kwam. Ook implementeerden we de Wabo. Hierbij zochten en vonden we samenwerking in de regio. Dit leidde onder andere tot een regionaal opleidingsprogramma voor de Wabo, waaraan circa 600 deelnemers deelnamen. Op de landelijke bijeenkomst ‘dag van de Wabo’ ontvingen we hiervoor een prijs.

Interim management na reorganisatie

In de periode 2006 – 2007 vulden we de rol van interim manager van de frontoffice voor vergunningen, toezicht en handhaving op het fysieke domein binnen de gemeente in. Medewerkers uit verschillende organisatieonderdelen waren toen recent in de frontoffice ondergebracht. In deze rol brachten we met de andere managers en de medewerkers lijn aan in de sturing en ontwikkeling van dit nieuwe organisatieonderdeel.