Welkom op onze website!

Adviesbureau Verschoor is in 2006 opgericht en zet zich samen met partners in voor een slagvaardige overheid. Dat doen wij door organisaties in de publieke sector te ondersteunen in de vorm van (organisatie) advies, training, coaching en interim management. Doel is om mensen en organisaties succesvol te laten zijn, voor nu en voor later. Zo houden we met elkaar onze samenleving sterk.

Wij zetten onze kennis, ervaring en vaardigheden in bij actuele organisatievraagstukken. Van oorzakenanalyse, diagnose, ontwerp, verandering tot en met evaluatie. Met onze inbreng zorgen wij er samen met onze klanten voor dat organisaties in de continue veranderende omgeving slagvaardig zijn en blijven.

Verder helpen wij met het opzetten en inrichten van samenwerkingsvormen. Bestaande samenwerkingsverbanden kunnen wij tijdelijk leiden en/of verder ontwikkelen.

Niet alleen bij organisatievraagstukken, maar ook bij specifieke, meer inhoudelijke en/of procesmatige vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving bieden wij ondersteuning. De focus hierbij ligt op de expertises Omgevingswet met alle samenhangende wet en regelgeving, waaronder ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Samen met partners beschikken wij over veel specialistische kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, klimaat, energie, duurzaamheid, bouw, ruimte, natuur en milieu. Wij helpen bij eenvoudige tot zeer complexe vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Onze medewerkers zijn deskundig, werken doelgericht en zijn resultaatgedreven. Zij zien complexe vraagstukken als een uitdaging en creëren door slim en samen te werken duurzame meerwaarde. Altijd met passie en betrokkenheid, met oog voor mens en resultaat.