Oplossingsrichtingen voor een strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van een organisatie, afdeling of team. Nu en in de toekomst. Voor een gemeente onderzoeken wij oplossingsrichtingen voor strategische vraagstukken bij de personeelsplanning. Door de aantrekkende economie en een krapte op de arbeidsmarkt blijven bij die gemeente op dit moment vacatures onvervuld. Bovendien zullen een flink aantal ervaren medewerkers binnen korte termijn met pensioen gaan.

Wat betekent SPP voor de medewerkers?
Met Strategische Personeelsplanning kun je knelpunten op het gebied van personele bezetting en inzet voorkomen of oplossen. SPP helpt leidinggevenden om meer toekomstgericht te zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats. Op korte en lange termijn. Het geeft leidinggevenden en medewerkers handvatten om de ontwikkelingen van de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers duidelijker op elkaar af te stemmen.

Hoe werkt dat dan?
SPP zorgt ervoor dat leidinggevenden scherper in beeld hebben wat ontwikkelingen buiten de organisatie (in de omgeving van de organisatie zoals politiek/markt) en binnen de organisatie (welke doelen stelt de organisatie, welke koers wil men varen en hoe, de strategie) betekenen voor het benodigde personeel in de toekomst. Vragen die leidinggevenden beantwoorden met SPP zijn bijvoorbeeld: Waar gaan we naartoe als organisatie? Wat betekent dat voor het werk: gaan we andere producten of diensten leveren? Blijven onze klanten hetzelfde? Gaan we het werk met meer of minder mensen doen? En wat vraagt dit van onze mensen en van mij als leidinggevende? Naast deze toekomstgerichte blik kijkt een leidinggevende ook gericht naar hoe zijn eigen afdeling ervoor staat: is iedereen klaar voor de toekomst? Hoe borgen we naar de toekomst onze kerncompetenties? Welke medewerkers zijn toe aan een nieuwe stap binnen of buiten mijn afdeling? Waar zitten risico’s en moeten we nu aan de slag? Door op die manier te kijken, kan een leidinggevende goed aangeven aan zijn afdeling en medewerkers wat er de komende periode op hen afkomt en wat dat betekent voor de eisen en verwachtingen die het werk aan hen stelt.

SPP als kans
Medewerkers kunnen zo tijdig verkennen waar mooie kansen of juist risico’s voor hen liggen en hun aanpak bepalen. Het geeft hen de mogelijkheid om zelf strategischer naar hun eigen werk en loopbaan te kijken. SPP kan dan ook worden gezien als een middel om regisseur te zijn en te blijven van je eigen loopbaan.

 

Oplossingsrichtingen voor een strategische personeelsplanning

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *